Maling

Ved restaurering av gamle bygg kreves det i mange tilfeller at man benytter seg av samme materialer som i utgangspunktet ble brukt, det samme gjelder overflatebehandling.
Gamle kirkebygg og gamle tømmerboliger var som regel overflatebehandlet med tjære og linoljebaserte malinger. Hvis kravet fra riksantikvaren tilsier det benyttes vi dette. På bygg som ikke faller under verneverdige bygg eller fredede bygg benytter vi de beste kvalitetsmalinger moderne teknologi har å tilby.Før maling starter gjør vi alltid en analyse av materialer og tilstand. Deretter blir overflatene som skal behandles grundig rengjort før vi går i gang med selve malejobben.
Klikk på bildene for å se større versjoner av bildene.