Tømrer og snekkerarbeid

Eldre bygninger trenger mange ganger nytt treverk i bærende konstruksjoner. Ofte er treverket råtnet og det er fare for at bygningen kan kollapse. Vi har årelang erfaring med utbedring av tømrerarbeid på eldre bygninger- i de fleste tilfeller finnes det ikke byggetegninger og konstruksjonene må gjenskapes slik de i utgangspunktet var på verneverdige bygninger.Vi går grundig til verks med befaring og kartlegging og kommer med anbefalinger til deg hva som bør skiftes ut og hva som kan utbedres.
Tre er et levende materiale som vil forandre seg over tid, tyngde fra snø på tak samt årenes fuktighetssvigninger vil være en årsak til at trekonstruksjonene kommer ut av sin opprinnelige stilling og bjelkelag som en gang var rette vil ha betydelig sig. Ved å rehabilitere bygningen, skifte ut dårlig tømmer og treverk får vi bygningen tilbake til det opprinnelige.
Her ser du en bildeserie av hvordan vi kan løse slike oppgaver.