Muring

Et godt murerarbeid er viktig for å få et estetisk pent resultat. I tillegg stilles det store krav til at murerarbeidet er korrekt utført tatt i betraktnig at en del murarbeid er med i de bærende konstruksjoner på et bygg. Værneverdige og fredede bygg krever i utgangspunktet de samme type materialer som da bygget var nytt, da er det viktig at også de historiske kunnskapene er på plass.Vi har utført murerarbeider både på gamle kirkebygg, værneverdige hus samt fredede bygg i hele norge. Vi har utbedret mange piper på litt eldre private hus da gjerne fra loftskille og til over tak.På slike jobber er blikkenslagerarbeid like viktig og noe som må gjøres slik at det blir tett rundt pipene vi murer. Du vil finne mer informasjon om våre blikkenslagerarbeider på neste side.